Pick/Put to light

นำไปใช้กับธุรกิจอะไรได้บ้าง

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่ต้องมีการ”หยิบ”หรือ”เติม”ชิ้นส่วน ก็สามารถที่จะนำระบบ Pick|Put to light ไปใช้ได้ทั้งหมด โดยสามารถขอคำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับระบบและผลิตภัณฑ์กับทางบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

APPLICATION OF PICK TO LIGHT

 • ชิ้นส่วนยานยนต์ (Automation parts)
 • เบาะที่นั่ง
 • คอนโซลหน้ารถยนต์
 • ส่วนเครื่องยนต์
 • ส่วนประกอบอื่นๆ
 • ชิ้นส่วนและอุปรณ์อิเล็คทรอนิกส์ (Electronics assembly)
 • แอร์คอนดิชั่น
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น
 • เครื่องซักผ้า
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
 • ธุรกิจเครื่องดื่ม
 • ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ (Distribution center)
 • ร้านสะดวกซื้อ
 • ขนมและเบเกอรี่
 • เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
 • รองเท้า
 • ยาและเวชภัณฑ์
 • ห้องจ่ายยาในโรงพยาบาล (Dispensing room)
 • ไลน์การประกอบสินค้าทั้งหมด (Assembly line)
ความทนทาน