เราออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

Light module SeriesSW series

MWU series

AW series

MW series

JW series

Projection picking system

NW series

pokayoke gate series

Alphanumerical display

คุณสมบัติและรูปแบบการติดตั้งของ Light module

ลักษณะการติดตั้ง/คุณสมบัติเสริม (Install type/Optional)ประเภทของดวงไฟ (Light module series)
Pipe rack (ชั้นวางของทำจาก pipe rack)AW series,SW series,MWU series
Flat shelf (ชั้นวางของแบบผิวเรียบ)AW series,SW series,MWU series,MW series,JW series
ไร้สาย (Wireless)NW series
มีเซนเซอร์ตรวจจับ (Sensor detect)MWU series,AW series
มีปุ่มฟังก์ชัน (Fn key)AW series,SW series,MWU series,MW series,JW series
แสดงบาร์โค๊ด,รูปภาพ,ข้อความ (Barcode,Image,Text display)eP series,MW series
มีลิมิตสวิทซ์ (Limit switch type)MWU series,AW series
ชิ้นงานมีขนาดเล็ก (Small size parts)SW series
ทนอุณหภูมิติดลบ (Freezer zone)JW series
มีฝาปิด (Pokayoke gate)MWU series

ประเภทการใช้ Light module แบ่งตามอุตสาหกรรมและการใช้งาน

ชนิดของอุตสาหกรรม ชนิดของ Light module ที่แนะนำ
อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป (manufacturing industry)AW series,SW series,MWU series
ศูน์กระจายสินค้า (Distribution center)MWU series,JW series
ห้องจ่ายยา (Dispensing room)SW series,MWU series,PPS
ธุรกิจแช่แข็งอาหาร (Freezer industry)JW series
จุดที่มีการย้ายสถานที่ทำงานบ่อยๆ (frequency relocation)AW series,MWU series

ตัวอย่างการติดตั้ง Light module แบบต่างๆAluminium duct base

Pipe rack type

Flat shelf

Wireless

Plastic duct base type

Aluminium pipe type