ผลงานของเรา (Project reference)อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industry)

จุดประกอบสินค้า (Cell assembly station)

ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center)