เทคโนโลยีของ AIOI คือใช้สายไฟ 2 เส้นในการต่อไปยังอุปกรณ์ทำช่วยให้ลดจำนวนสายไฟในการติดตั้ง และสามารถที่จะขยายและย้ายอุปกรณ์อย่างง่ายดายทำให้เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

AI-NET Technonogy

การเชื่อมต่อ